Business Design – PROJEKTOWANIE ZWYCIĘSKIEGO MODELU BIZNESOWEGO

Znam przepis na Twój sukces w Biznesie, na sukces Twojej Firmy

**  Jak znaleźć nieodkrytą jeszcze drogę dla własnego biznesu ?

**  Jak usprawnić lub przekształcić w prosty i przystępny sposób istniejącą organizację, by rzucić wyzwanie konkurentom?

Odpowiedzią na te pytania jest dobrze zaprojektowany Model  Biznesowy.

Model biznesowy to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku, informuje, jak przedsiębiorstwo działa – w jaki sposób tworzy wartość dla klientów, towary i usługi oraz z czego będzie czerpać zyski.

Business model to dokument, który w jednym miejscu definiuje kluczowe założenia biznesowe nowego przedsięwzięcia. Może on opisywać sposób działania nowego przedsiębiorstwa, jak  i nowo wdrażanego produktu lub usługi.

Jak sama nazwa wskazuje (model = uproszczenie rzeczywistości), jest to materiał syntetyczny, a nie obszerne opracowanie, które w szczegółach przedstawia każdy aspekt biznesowy (takim dokumentem jest biznes plan – skierowany do instytucji zapewniających finansowanie).

Model biznesowy koncentruje się na opisaniu architektury całego rozwiązania i wartości jaką jest w stanie ten projekt dostarczyć – dla klienta oraz dla firmy.

Moja usługa skierowana jest do osób planujących otwarcie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz dla funkcjonujących firm z nie satysfakcjonującymi wynikami.

Żaden biznes nie ma szans na sukces rynkowy bez możliwości generowania zysków. Jeśli działalność nie jest dobrze zaprojektowana, nie przyniesie właścicielom pożądanych korzyści, a w najgorszym przypadku skazana jest na upadłość.

Głównym celem każdej firmy jest generowanie zysku dla właścicieli – otwieranie firmy tylko po to, aby ciągle do niej dokładać, nie ma żadnego sensu.

Dobry pomysł na biznes jest ważny, ale niestety, nawet ten najlepszy nie wystarczy, aby osiągnąć sukces. Konieczny jest perfekcyjny plan działania i zaprojektowania wszystkich kroków jeszcze w fazie przed wdrożeniem pomysłu.

Stworzenie modelu biznesowego zaleca się jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia.

Z usługi opracowania modelu biznesowego powinny skorzystać także funkcjonujące już firmy, które nie uczyniły tego przed rozpoczęciem działania.

Zakres działania:

dokładne zapoznanie się z przedsiębiorstwem lub ideą jego działalności + ustalenie założeń biznesowych i ich skwantyfikowanie, umożliwiające przełożenie idei na liczby oraz symulację przyszłości przedsiębiorstwa w modelu + opis zbioru korzyści oferowanych klientowi + zdefiniowanie grupy klientów którym dostarcza się wartość + opis w jaki sposób firma komunikuje i dociera do segmentu klientów aby dostarczyć wartość dodaną + opis interakcji jaki firma nawiązuje z wyodrębnionymi segmentami klientów + opis sieci dostawców i kontrahentów którzy sprawiają że firma funkcjonuje +  charakterystyka najważniejszych czynności które firma musi wykonać aby dostarczyć wartość dodaną, nawiązać relacje z klientami oraz wygenerować strukturę przychodów + opis kluczowych zasobów potrzebnych do wygenerowania wartości dodanej oraz dotarcia do segmentów za pomocą kanałów dystrybucji + opis w jaki sposób są realizowane przychody + opis wszystkich kosztów które generuje model

Ponad 20 lat kreuję dobry Biznes w Polsce.

Wyobrażam sobie Twój przyszły Biznes i projektuję go, abyś osiągnął sukces.

Pomogę zobaczyć Ci przyszłość, Twoją przyszłość.

Mam świeże pomysły i doświadczenie.

Koncentruję się na rozwiązywaniu znaczących problemów.

Zaufało mi wiele osób / przedsiębiorców / firm

W ciągu tych ponad 20 lat poznałem wiele ciekawych miejsc i osób, do tej pory przyjaźnimy się i pozostajemy w stałym kontakcie.

Pomogę Ci osiągnąć sukces w Biznesie.

Pomogę  Twojej firmie osiągnąć więcej.

Porozmawiajmy o Biznesie, o Twoim Biznesie.

(kreowanie pomysłu na biznes, ocena pomysłu na biznes, biznes plan, model biznesowy, design thinking, user experience, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, smart money, automatyzacja biznesu, smart biznes, optymalizacja, strategia działania, planowanie, budżetowanie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, finanse pod kontrolą, wzrost wydajności, wzrost przychodów, plan naprawy funkcjonującego biznesu, restrukturyzacja, controlling, doradztwo biznesowe, lean management, lean manufacturing, kaizen, six sigma, wyznaczanie celów, work life balance)

Jeśli uważasz, że to coś dla Ciebie, skontaktuj się ze mną:   Kontakt